Holiday

Holiday

White Satin Royal Teapot

White Satin Royal Teapot

$20.00
Wine Velvet Crown Ornament with Crystals and Ermine

Wine Velvet Crown Ornament with Crystals and Ermine

$20.00
Eau de Nil Crown Ornament with Crystals and Ermine

Eau de Nil Crown Ornament with Crystals and Ermine

$20.00
Plum Velvet Crown Ornament with Crystals and Ermine

Plum Velvet Crown Ornament with Crystals and Ermine

$20.00
Pale Pink Velvet Crown Ornament with Crystals and Ermine

Pale Pink Velvet Crown Ornament with Crystals and Ermine

$20.00
White Velvet Swan Ornament with Encrusted Crystals

White Velvet Swan Ornament with Encrusted Crystals

$40.00
Black Velvet Silver Love Ornament

Black Velvet Silver Love Ornament

$20.00
Green & Red Crystal Cluster Cross Ornament

Green & Red Crystal Cluster Cross Ornament

$28.00
Green & Red Crystal Cluster Bow Ornament

Green & Red Crystal Cluster Bow Ornament

$28.00
Red Sequined Large Lips Ornament

Red Sequined Large Lips Ornament

$22.00
Pink Sequined Butterfly Ornament

Pink Sequined Butterfly Ornament

$30.00
Beaded Whale Ornament

Beaded Whale Ornament

$15.00
Beaded Seahorse Ornament

Beaded Seahorse Ornament

$14.00
Beaded Mythical Mercat with Blue Fish Ornament

Beaded Mythical Mercat with Blue Fish Ornament

$16.00
Beaded Mythical Mercat with Pink Fish Ornament

Beaded Mythical Mercat with Pink Fish Ornament

$16.00
Sort by