Jeanette Farrier Pillows

Vintage Sari Pillow Yellow & Green Icons

Vintage Sari Pillow Yellow & Green Icons

$225.00
Vintage Sari Pillow in Red & Green

Vintage Sari Pillow in Red & Green

$225.00
Vintage Sari Pillow in Purple Floral

Vintage Sari Pillow in Purple Floral

$225.00
Vintage Sari Pillow in Red Floral

Vintage Sari Pillow in Red Floral

$225.00
Vintage Sari Pillow Pair in Red & Green

Vintage Sari Pillow Pair in Red & Green

$450.00
Vintage Sari Pillow Pair in Red & White Floral

Vintage Sari Pillow Pair in Red & White Floral

$450.00
Red & Yellow Vintage Sari Pillow Pair

Red & Yellow Vintage Sari Pillow Pair

$450.00
Vintage Sari Pillow in Lavender & Aqua

Vintage Sari Pillow in Lavender & Aqua

$225.00
Vintage Sari Euro Sham in Raspberry & Orange

Vintage Sari Euro Sham in Raspberry & Orange

$355.00
Vintage Sari Euro Sham in Orange, Turquoise & Red

Vintage Sari Euro Sham in Orange, Turquoise & Red

$355.00
Vintage Sari Euro Sham in Turquoise & Magenta

Vintage Sari Euro Sham in Turquoise & Magenta

$355.00
Vintage Sari Euro Sham in Orange & Navy

Vintage Sari Euro Sham in Orange & Navy

$355.00
Vintage Sari Euro Sham in Orange & Olive Floral

Vintage Sari Euro Sham in Orange & Olive Floral

$355.00
Vintage Sari Euro Sham in Red & Navy

Vintage Sari Euro Sham in Red & Navy

$355.00
Sort by