Jeanette Farrier Textiles

Vintage Sari Pillow (Gray and Blue)

Vintage Sari Pillow (Gray and Blue)

$215.00
Vintage Sari Pillow (Purple and Green)

Vintage Sari Pillow (Purple and Green)

$215.00
Vintage Sari Sham (Fuchsia)

Vintage Sari Sham (Fuchsia)

$345.00
Vintage Sari Sham (Teal and Biege Floral)

Vintage Sari Sham (Teal and Biege Floral)

$345.00
Double Vintage Sari Blanket (Purple and White Floral)

Double Vintage Sari Blanket (Purple and White Floral)

$440.00
Triple Vintage Sari Blanket (Purple and Green Floral)

Triple Vintage Sari Blanket (Purple and Green Floral)

$440.00
Double Vintage Sari Blanket (Cobalt Floral)

Double Vintage Sari Blanket (Cobalt Floral)

$440.00
Triple Vintage Sari Blanket (Red with Floral)

Triple Vintage Sari Blanket (Red with Floral)

$1,320.00
Triple Vintage Sari Blanket (Black and Red Floral)

Triple Vintage Sari Blanket (Black and Red Floral)

$1,327.00
Triple Vintage Sari Blanket (Tangerine and Peach)

Triple Vintage Sari Blanket (Tangerine and Peach)

$1,320.00
Triple Vintage Sari Blanket (Fuchsia)

Triple Vintage Sari Blanket (Fuchsia)

$1,320.00
Vintage Sari Pillow (Red and Yellow Floral)

Vintage Sari Pillow (Red and Yellow Floral)

$215.00
Vintage Sari Pillow (Pink and Yellow)

Vintage Sari Pillow (Pink and Yellow)

$215.00
Vintage Sari Pillow (Navy and Teal)

Vintage Sari Pillow (Navy and Teal)

$215.00
Vintage Sari Pillow (Red and White)

Vintage Sari Pillow (Red and White)

$215.00
Vintage Sari Pillow (Green and White Floral)

Vintage Sari Pillow (Green and White Floral)

$215.00
Vintage Sari Pillow (Blue and Yellow)

Vintage Sari Pillow (Blue and Yellow)

$215.00
Vintage Sari Pillow (Purple, Green and Yellow Floral)Out of stock

Vintage Sari Pillow (Purple, Green and Yellow Floral)

$215.00
Sort by
Refine by