Sylvie Saint-Andre Perrin

Sylvie Saint-Andre Perrin

Oval Platter (PD 345)

Oval Platter (PD 345)

$544.00
Oval Platter (LB 346)

Oval Platter (LB 346)

$544.00
Small Plate (SG 351)

Small Plate (SG 351)

$182.00
Small Plate (RG 350)

Small Plate (RG 350)

$182.00
Small Plate (GL 349)

Small Plate (GL 349)

$174.00
Copy of Small Plate (SG 348)

Copy of Small Plate (SG 348)

$182.00
Small Plate (BZ 347)

Small Plate (BZ 347)

$182.00
Dessert Plate (GL 355)

Dessert Plate (GL 355)

$228.00
Dessert Plate (GL 354)

Dessert Plate (GL 354)

$228.00
Dessert Plate (SG 351)

Dessert Plate (SG 351)

$228.00
Dessert plate XVIIIe (LB 351)

Dessert plate XVIIIe (LB 351)

$254.00
Dinner Plate (FB 346)

Dinner Plate (FB 346)

$230.00
Dinner Plate (FB 345)

Dinner Plate (FB 345)

$230.00
Dinner Plate (342)

Dinner Plate (342)

$230.00
Mallorca Salad Bowl (BZ 408)

Mallorca Salad Bowl (BZ 408)

$1,056.00
Mallorca Salad Bowl (RG 403)

Mallorca Salad Bowl (RG 403)

$1,056.00
Mallorca Dish (RG 407)

Mallorca Dish (RG 407)

$1,056.00
Mallorca Dish (RT 406)

Mallorca Dish (RT 406)

$975.00
Mallorca Dish (BZ 405)

Mallorca Dish (BZ 405)

$1,056.00
Mallorca Dish (402)

Mallorca Dish (402)

$1,056.00
Mallorca Dish (RG 401)

Mallorca Dish (RG 401)

$1,056.00